Τρίτη, 25 Αυγούστου 2009

Voices from El-Sayed at Kos Intl.Health Film festival

Φωνές από το Ελ-Σαγιέντ Voices from El-Sayed
Director: Oded Adomi Leshem
Running time: 75 ’ - Israel , 2008
Στην έρημο Israeli Negev (Ισραηλινός Νότος) βρίσκεται το χωριό Βεδουίνων, Ελ-Σαγιέντ. Το Ελ-Σαγιέντ έρχεται παγκοσμίως πρώτο σε ποσοστό ανθρώπων με κώφωση. Εκει η κώφωση δεν θεωρείται αναπηρία. Στο πέρασμα των γενεών, μια μοναδική νοηματική γλώσσα αναπτύχθηκε και καθιερώθηκε ως λαϊκή καθομιλουμένη αυτής της σπάνιας κοινωνίας που αποδέχεται την κώφωση σαν κάτι τόσο φυσικό όσο και η ίδια η ζωή. Η γαλήνη του χωριού διαταράσσεται όταν ο Salim αποφασίζει να αλλάξει την μοίρα του κωφού γιού του, με την Επέμβαση Μεταμόσχευσης Κοχλία.
In the picturesque Israeli Negev desert lays the Bedouin village ofEl-Sayed. It has the largest percentage of deaf people in the world. Still, no hearing aids can be seen because in El-Sayed deafness is not a handicap. Through the generations a unique sign language has evolved making it the most popular language in this rare society that accepts deafness as natural as life itself. The village's tranquility is interrupted by Salim's decision to change his deaf son’s fate and make him a hearing person using the Cochlear Implant Operation.

Από την πρώτη στιγμή που συνάντησα τους Βεδουίνους του Ελ-Σαγιέντ, περίπου πριν από 2 χρόνια, μαγεύτηκα από την ιδιαίτερη στάση τους στην κοινότητα των κωφών. Οι κουφοί άνθρωποι του χωριού, νέοι και γέροι, είναι πλήρως ενταγμένοι στην κοινωνική ζωή του Ελ-Σαγιέντ. Η ενσωμάτωσή τους είναι φυσική και αληθινή.
Η ανθρώπινη συμπεριφορά τους απέναντι στους ανάπηρους με έκανε να αναρωτηθώ για τη συγκατάβαση με την οποία αντίστοιχες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται στον δικό μας «προηγμένο» κόσμο. Έμεινα αρκετές μέρες και νύχτες στο χωριό, για να καταφέρω να συλλάβω τις λεπτές ιδιαιτερότητες στην καθημερινότητα των κουφών Βεδουίνων. Ανέπτυξα μια σχέση οικειότητας με αυτούς τους καταπληκτικούς ανθρώπους μαθαίνοντας κι εγώ σιγά σιγά την Νοηματική. Κατέγραψα πολλές ώρες αυτής της μοναδικής Νοηματικής γλώσσας του Ελ-Σαγιέντ όπου οι εκφράσεις στα χέρια και στο πρόσωπο, τα λένε όλα.

From the first moment I met the El-Sayed Bedouins over two years ago I was drawn to them, impressed by them and their special attitude to their deaf community. The deaf people of the village, young and old, are fully integrated in El-Sayed's community life. The integration is natural and fake-less.Their humane attitude toward the handicapped made me wonder of the patronizing way disadvantaged people are treated in our "advanced" world.
I have stayed in the village for many days and nights in order to capture the nuances of day-to-day life of the deaf Bedouins. I have formed an intimate relationship with these marvelous people, learning Sign Language as I went along. I have captured many hours of El-Sayed's unique Sign Language where gestures and facial expressions say it all.

Δεν υπάρχουν σχόλια: